Pájina aktualizada iha 02:09h, kuarta-feira 22 Agostu

Herat, Afeganistaun

EPA@ Jalil Rezayee

Mane ida ho ninia kuda-buru. Fotografia hasai iha loron 29 fulan-Dezembru 2014.

 

Foto barak liután...