Pájina aktualizada iha 23:48h, segunda-feira 21 Agostu

Herat, Afeganistaun

EPA@ Jalil Rezayee

Mane ida ho ninia kuda-buru. Fotografia hasai iha loron 29 fulan-Dezembru 2014.

 

Foto barak liután...