Pájina aktualizada iha 15:06h, tersa-feira 23 Abril

Díli, Timor-Leste

EPA@ António Dasiparu

Reuniaun ne'ebé hala'o entre Major-jeneral Lere Anan Timur no Komandante Ofisial hosi ró japunés JS Fuyuzuki, komandante Kuniaki Orito, iha Díli, Timor-Leste, iha loron 26 Setembru 2016.

 

 

Foto barak liután...